ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΡΤΟΦΟΛΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ


Επί της αρχής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας αποθηκευτηκός χώρος γιά την φύλαξη ψηφιακών νομισμάτων και ενεργεί όπως ένα κανονικό πορτοφόλι που βάζουμε τα μετρητά μας ή ακόμα και σαν κουμπαράς.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι σοφό να αποθηκεύουμε τα χρηματά μας όπου είναι ασφαλές. Ένα ψηφιακό πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές.  Ωστόσο, το ψηφιακό πορτοφόλι μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ψηφιακό νόμισμα ή ακόμα και για ανταλλαγή μεταξύ κρυπτονομισμάτων.

Πώς λειτουργεί το πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα;

Τα πορτοφόλια είναι λογισμικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βλέπουμε τα υπόλοιπα των κρυπτονομισμάτων που έχουμε και για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Κάθε τύπος πορτοφολιού είναι λίγο διαφορετικός, αλλά γενικά, κάθε πορτοφόλι λειτουργεί για ένα ή περισσότερα κρυπτονομίσματα και είναι σε θέση να αποθηκεύσει μία ή περισσότερες “δημόσιες διευθύνσεις” για το κάθε κρυπτονόμισμα.  Οι δημόσιες διευθύνσεις είναι σαν τους αριθμούς ενός κοινού λογαριασμού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λάβουν έναν συγκεκριμένο τύπο κρυπτονομίσματος (για παράδειγμα, για να λαμβάνουν Bitcoin, απαιτείται μια διεύθυνση Bitcoin).  Οι δημόσιες διευθύνσεις μπορούν να δοθούν δημόσια.  Κάθε διεύθυνση αναφέρεται σε όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με αυτή τη διεύθυνση στην αλυσίδα του κρυπτονομίσματος.  Ένα πορτοφόλι επιτρέπει την παρακολούθηση για τα υπόλοιπα που σχετίζονται με μια διεύθυνση και επιτρέπει να μεταφέροντε κεφάλαια όσο υπάρχει ιδιοκτησία της διεύθυνσης.  Η απόδειξη ιδιοκτησίας της διεύθυνσης γίνεται με ιδιωτικό κλειδί (μυστικός κωδικός που συσχετίζεται με δημόσια διεύθυνση), γνωστός μόνο στον ιδιοκτήτη.

Ουσιαστικά ένα πορτοφόλι είναι σαν την πλατφόρμα του online τραπεζικού λογαριασμού, η διεύθυνσή είναι σαν τον αριθμό λογαριασμού και το blockchain, ( αλυσίδα ) είναι σαν το βιβλίο της τράπεζας.

Οι τύποι πορτοφολιών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πορτοφολιών, συμπεριλαμβανομένων των online, offline, κινητής τηλεφωνίας, Hardware, επιφάνειας εργασίας και χαρτιού.

Κάθε “τύπος” αναφέρεται σε ποιο τύπο μέσου αποθηκεύεται το πορτοφόλι, ποιος ελέγχει το πορτοφόλι και εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή όχι.

Ορισμένα πορτοφόλια προσφέρουν περισσότερες από μία μεθόδους πρόσβασης στο πορτοφόλι – για παράδειγμα to πορτοφόλι του Bitcoin.com είναι τόσο εφαρμογή γραφείου όσο και εφαρμογή για κινητά.

Εδώ είναι μια γρήγορη ανάλυση των διαφορετικών τύπων πορτοφολιών.

Πορτοφόλι πλήρους κόμβου, Full Node: Είναι να πορτοφόλι όπου υπάρχουν τα ιδιωτικά κλειδιά και ένα πλήρες αντίγραφο του blockchain. Ουσιαστικά κάθε νόμισμα έχει ένα επίσημο πορτοφόλι αυτού του τύπου.

Πορτοφόλι επιφάνειας εργασίας, Desktop: Ο συνηθέστερος τύπος πορτοφολιού.

Πορτοφόλι λογισμικού, Software: Κάθε πορτοφόλι που βασίζεται σε λογισμικό είναι ένα πορτοφόλι λογισμικού.

Πορτοφόλι Hardware: Αφιερωμένο και ειδικά κατασκευασμένο για τηνασφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει συσκευές USB. Οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές και να λάβουν δεδομένα και στη συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν εκτός σύνδεσης για μεταφορά και ασφάλεια.

Πορτοφόλι χαρτιού, Paper Wallet: Μπορεί να εκτυπωθεί κωδικός QR τόσο για δημόσιο όσο και για ιδιωτικό κλειδί. Αυτό επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ψηφιακό νόμισμα χρησιμοποιώντας ένα πορτοφόλι χαρτιού, αποφεύγοντας πλήρως την αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων.

Ειδικό για κέρματα, Coin-Specific: Πορτοφόλι που λειτουργεί μόνο με ένα συγκεκριμένο νόμισμα.

Ειδικό δίκτυο, Network-Specific: Πορτοφόλι που μπορεί να περιέχει πολλαπλά νομίσματα σε ένα μόνο δίκτυο.

Universal / multi-asset / multi-coin: Ένα πορτοφόλι που μπορεί να περιέχει διευθύνσεις από πολλαπλά νομίσματα.

Η ασφάλεια στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο σημαντικό ζήτημα. Κάθε χρήστης πρέπει να πάρει χρόνο για να μελετήσει και να ασφαλίσει τα πορτοφόλια του.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Αλέξανδρος Γκούβερης

162 comments