ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ


Με τον αριθμό των κρυπτονομισμάτων να έχει ξεπεράσει τις 2000, έχουν δημιουργηθεί κατηγορίες που είναι ανάλογες με το τι προσφέρει το κάθε κρυπτονόμισμα. Η πιό δημοφιλή κατηγορια είναι αυτή των μετρητών που περιέχει το Bitcoin, Litecoin, DOGE coin.

Oi κορυφαίες κατηγορίες κρυπτονομισμάτων που έχουν ξεχωρίσει είναι οι εξής:

Currencies – Μετρητά

Smart Contract Platforms – Πλατφόρες έξυπνων συμβολαίων

Exchanges – Χρηματιστήρια

Computing and Cloud Services – Πληροφορική και Cloud Services

Gambling – Τυχερά Παιχνίδια

Interoperability – Διαλειτουργικότητα

Gaming- Παιχνίδια

Content and social media – Περιεχόμενο και κοινωνικά μέσα

Fintech – Χρηματοοικονομική τεχνολογία

Enterprise and Supply chain – Επιχειρηματική και Εφοδιαστική αλυσίδα

Stablecoins – Σταθερά νομίσματα

Currencies – Μετρητά

Η πιο γνωστή κατηγορία και ίσως η πιό σημαντική, αφορά ηλεκτρονικά μετρητά όπως το Bitcoin, Litecoin, DOGE coin. Βασική παράμετρος είναι ποιο νόμισμα θα επιτύχει τις συναλλαγές πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα. Ο κλάδος διαθέτει ειδικές υποκατηγορίες αλλά οι κύριες είναι δύο: Νομίσματα Απορρήτου, ( Privacy Coins ), Νομίσματα Κλιμακούμενης Πληρωμής, ( Scalable Payments ). Οι δύο αυτές κατηγορίες καλύπτουν θέματα που δεν καλύπτει το Bitcoin ή άλλα εναλλακτικά νομίσματα. Στα απορρήτου ανήκουν τα Monero, ZCash, Dash, στα κλιμακούμενης τα Bitcoin Cash, Litecoin, Nano.

Smart Contract Platforms – Πλατφόρες έξυπνων συμβολαίων

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία.  Κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα παίζει το Ethereum. Μια διευκόλυνση που παρέχει το Ethereum (της ίδιας φιλοσοφίας κρυπτονομίσματα είναι τα NEO, EOS) είναι πως πάνω στην πλατφόρμα του blockchain του, μπορούν να δημιουργηθούν άλλα κρυπτονομίσματα. Κάποιος που έχει μια ιδέα και θέλει να την εφαρμόσει πάνω σε blockchain, μπορεί απερίσπαστος να εστιάσει στην ανάπτυξη της ιδέας του, εκμεταλλευόμενος τις οικονομίες κλίμακας που παρέχουν οι έτοιμες υποδομές.

Οι Άλλες Κατηγορίες

Στις άλλες κατηγορίες θα αναφερθούμε αναλυτικά μελλοντικά. Εδώ θα αναφέρουμε ότι τα Σταθερά νομίσματα είναι ψηφιακά νομίσματα που έχουν κάλυψη σε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο, όπως ο χρυσός ή καθιερωμένο νόμισμα, όπως το δολάριο. Το πιο δημοφιλές είναι το Tether, που έχει κλειδωμένη ισοτιμία 1 προς 1 με το δολάριο.

Το μέλλον των κατηγοριών κρυπτονομισμάτων

Καθώς το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται, κάποιες κατηγορίες εξαφανίζονται αναπόφευκτα και άλλες νέες θα ανθίσουν και ενδεχομένως θα αλλάξουν το πρόσωπο ολόκληρου του χώρου. Υπάρχουν σήμερα πολλές κατηγορίες που μπορεί να αποδειχθούν ότι δεν χρειάζονται, αυτές θα ξεθωριάσουν αργά από την ύπαρξή τους και θα αφήσουν μόνο ένα μικρό σημάδι σε αυτή την ιστορική τεχνολογική μετατόπιση.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Αλέξανδρος Γκούβερης